Excel

Excel DNES funkcia

Excel Today Function

Excel DNES funkciaZhrnutie

Funkcia Excel DNES vracia aktuálny dátum, ktorý sa priebežne aktualizuje pri zmene alebo otvorení pracovného hárka. Funkcia DNES nevyžaduje žiadne argumenty. Hodnotu vrátenú DNES môžete formátovať pomocou akéhokoľvek štandardného formátu dátumu. Ak potrebujete aktuálny dátum a čas, použite TERAZ funkcia .ako otočiť graf v programe Excel
Účel Získať aktuálny dátum Návratná hodnota Platný dátum v Exceli Syntax = DNES () Verzia argumentov Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia DNES nevyžaduje žiadne argumenty a vracia aktuálny dátum, aktualizovaný vždy, keď sa pracovný hárok zmení alebo otvorí. F9 môžete použiť aj na vynútenie prepočítania a aktualizácie pracovného hárka.

  • Ak potrebujete statický dátum, ktorý sa nezmení, môžete zadajte aktuálny dátum pomocou klávesovej skratky Ctrl +
  • Ak potrebujete aktuálny dátum a čas, použite TERAZ funkcia .

Príklady

 
= TODAY () // current date = TODAY ()-7 // one week ago = TODAY ()+7 // one week later

Formátovanie výsledkov

Výsledkom DNES je sériové číslo predstavujúce platné Dátum excelu . Hodnotu vrátenú DNES môžete naformátovať pomocou akéhokoľvek štandardného formátu dátumu alebo môžete použiť Funkcia TEXT vytvoriť textovú správu, ktorá obsahuje aktuálny dátum.^