Excel

Funkcia Excel TEXT

Excel Text Function

Funkcia Excel TEXTZhrnutie

Funkcia Excel TEXT vráti číslo v danom formáte čísla ako text. Na vloženie formátovaných čísel do textu môžete použiť funkciu TEXT.Účel Previesť číslo na text vo formáte čísla Návratová hodnota Číslo ako text v danom formáte. Syntax = TEXT (hodnota, formát_text) Argumenty
  • hodnotu - Číslo, ktoré chcete previesť.
  • formát_text - Formát čísla, ktorý sa má použiť.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia TEXT vráti číslo vo formáte textu. Funkcia TEXT je obzvlášť užitočná, ak chcete do textu vložiť číslo v určitom formáte. Napríklad „Predaj v minulom roku vzrástol o viac ako 43 500 USD“, kde bolo číslo 43500 formátované symbolom meny a oddeľovačom tisícov.

Príklady

Nasledujú príklady funkcie TEXT použitej na formátovanie hodnoty v A1:

 
= TEXT (A1,'dd-mmm-yy') // date like '15-Oct-19' = TEXT (B1,'0%') // percent like '25%' ='You won '& TEXT (A1,'$0') // 'You won $100'

Poznámky^