Excel

Funkcia Excel SQRT

Excel Sqrt Function

Funkcia Excel SQRTZhrnutie

Funkcia Excel SQRT vráti druhú odmocninu kladného čísla. SQRT vráti chybu, ak je číslo záporné.Účel Nájdite kladnú odmocninu čísla Návratová hodnota Kladná odmocnina Syntax = SQRT (číslo) Argumenty
  • číslo - Číslo, z ktorého sa má získať druhá odmocnina.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia SQRT vráti chybu #ČÍSLO, keď bude požiadaná o odmocninu záporného čísla. Ak potrebujete získať odmocninu zo zápornej hodnoty (ako keby bola kladná), môžete číslo vo funkcii ABS zabaliť takto:

 
= SQRT ( ABS (A1))


^