Excel

Funkcia Excel SIGN

Excel Sign Function

Funkcia Excel SIGNZhrnutie

Funkcia Excel SIGN vráti znamienko čísla ako +1, -1 alebo 0. Ak je číslo kladné, SIGN vráti 1. Ak je číslo záporné, znamienko vráti -1. Ak je číslo nula, SIGN vráti 0.Účel Získajte znamienko čísla. Návratná hodnota jedna, ak je kladná. Negatívny, ak negatívny. Nula, ak nula. Syntax = SIGN (číslo) Argumenty
  • číslo - Číslo, ktoré chcete označiť.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • Ak je číslo v rozsahu (-∞, 0), SIGN (číslo) vráti -1.
  • Ak sa číslo rovná 0, SIGN (číslo) vráti 0.
  • Ak je číslo v rozsahu (0, ∞) (číslo), SIGN vráti 1.


^