Excel

Excel REPLACE Funkcia

Excel Replace Function

Funkcia Excel REPLACEZhrnutie

Funkcia Excel REPLACE nahradí znaky určené umiestnením v danom textovom reťazci iným textovým reťazcom. Napríklad = REPLACE ('XYZ123', 4,3, '456') vráti 'XYZ456'.čo je kláves f4 na macu
Účel Nahradiť text podľa umiestnenia Návratová hodnota Zmenený text. Syntax = REPLACE (starý_text, počiatočný_číslo, počet_charov, nový_text) Argumenty
  • starý_text - Text, ktorý sa má nahradiť.
  • start_num - Počiatočné umiestnenie v texte na vyhľadávanie.
  • num_chars - Počet znakov, ktoré je potrebné nahradiť.
  • nový_text - Text, ktorý má nahradiť text old_text.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia REPLACE je užitočná na nahradenie textu na známom mieste v danom reťazci. Nasledujúci vzorec napríklad nahrádza 3 znaky začínajúce na 4. znak:

 
= REPLACE ('XYZ123',4,3,'456') // returns 'XYZ456'

Na nahradenie textu môžete použiť REPLACE zadaním prázdny reťazec ('') ako nový text. Nasledujúci vzorec používa na nahradenie prvého znaku z reťazca „XYZ“ funkciu REPLACE:

 
= REPLACE ('XYZ',1,1,'') // returns 'YZ'

Excel má niekoľko funkcií, ktorými je možné nahradiť text. Nasleduje stručné zhrnutie. Pozrite si tiež príklady nižšie.

ako nájsť priemery v programe Excel
  • Použi Funkcia REPLACE keď chcete nahradiť text na základe známeho umiestnenia.
  • Použite NÁJSŤ alebo VYHĽADÁVANIE nájsť a nahradiť text, ak miesto nie je vopred známe.
  • Použite NÁHRADA nahradiť jednu alebo viac inštancií textu iba na základe obsahu.


^