Excel

Funkcia Excel RAND

Excel Rand Function

Funkcia Excel RANDZhrnutie Funkcia Excel RAND vracia náhodné číslo od 0 do 1. Napríklad = RAND () vygeneruje číslo ako 0,422245717. RAND sa prepočíta, keď je pracovný hárok otvorený alebo zmenený. Účel Získať náhodné číslo od 0 do 1 Návratová hodnota Číslo od 1 do 0 Syntax = RAND () Argumenty Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • RAND vypočíta novú hodnotu pri každom výpočte pracovného hárka. Ak chcete zastaviť aktualizáciu náhodných čísel, skopírujte bunky obsahujúce RAND do schránky a potom pomocou príkazu Vložiť špeciálne> Hodnoty skonvertujte na text.
  • Ak chcete získať náhodné číslo, ktoré sa pri výpočte pracovného hárka nemení, zadajte = RAND () do panela vzorcov a potom stlačením klávesu F9 preveďte vzorec na jeho výsledok.
  • Ak chcete vygenerovať sadu náhodných čísel vo viacerých bunkách, vyberte bunky, zadajte RAND () a stlačte ovládanie + enter.
  • Na vygenerovanie náhodného čísla medzi a a b použite tento vzorec: RAND () * (b - a) + a


^