Excel

PROPER funkcia Excel

Excel Proper Function

Funkcia Excel PROPERZhrnutie

Funkcia Excel PROPER používa veľké písmená v zadaných textových reťazcoch. Čísla a interpunkcia nie sú ovplyvnené.Účel Začnite veľkým písmenom prvého písmena v každom slove Návratová hodnota Text v správnom prípade. Syntax = PROPER (text) Argumenty
  • text - Text, ktorý by mal byť prevedený na správne písmená.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • Použite PROPER na veľké písmená každého slova v danom reťazci.
  • Všetky písmena v text budú prevedené na malé písmená predtým, ako bude prvé písmeno v každom slove veľké.
  • Čísla a interpunkčné znamienka nie sú ovplyvnené.


^