Excel

Excel PPMT funkcia

Excel Ppmt Function

Excel PPMT funkciaZhrnutie

Na výpočet istiny tejto splátky úveru je možné použiť funkciu Excel PPMT. Pomocou PPMT môžete napríklad získať istinu platby za prvé obdobie, posledné obdobie alebo akékoľvek obdobie medzi nimi.ako zadať začiarkavacie políčko v programe Excel
Účel Získať istinu v danom období Návratová hodnota Hlavná platba Syntax = PPMT (sadzba, za, nper, pv, [fv], [typ]) Argumenty
  • sadzba - Úroková sadzba za obdobie.
  • pre - Úrokové obdobie platby.
  • nDue - Celkový počet platieb za pôžičku.
  • pv - Súčasná hodnota alebo celková hodnota všetkých platieb teraz.
  • fv - [voliteľné] Zostatok v hotovosti požadovaný po uskutočnení poslednej platby. Predvolené na 0.
  • typ - [voliteľné] Kedy sú splatné platby. 0 = koniec obdobia. 1 = začiatok obdobia. Predvolená hodnota je 0.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Na výpočet istiny danej splátky úveru sa používa funkcia Excel PPMT. Pomocou PPMT môžete napríklad získať istinu platby za prvé obdobie, posledné obdobie alebo akékoľvek obdobie medzi nimi. Úrokové obdobie je poskytnuté s pre argument, ktorý musí byť číslo od 1 do celkového počtu platieb ( nDue ).

Poznámky:

  1. Buďte v súlade so vstupmi pre sadzbu. Napríklad pre 5-ročnú pôžičku s 4,5% ročným úrokom zadajte sadzbu ako 4,5%/12.
  2. Podľa štandardu sa hodnota pôžičky (pv) zadáva ako záporná hodnota.


^