Excel

Funkcia Excel POWER

Excel Power Function

Funkcia Excel POWERZhrnutie

Funkcia Excel POWER vráti číslo k danému výkonu. Funkcia POWER funguje ako exponent v štandardnej matematickej rovnici.Účel Zvýšiť číslo na mocninu Návratová hodnota Číslo zvýšené na moc Syntax = NAPÁJANIE (číslo, mocnina) Argumenty
  • číslo - Číslo, ktoré sa má zvýšiť na moc.
  • moc - Sila na zvýšenie čísla na (exponent).
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkciu POWER je možné použiť na zvýšenie čísla na daný výkon. Funkcia POWER funguje ako exponent v štandardnej matematickej rovnici.

Príklady

Ak chcete zvýšiť 2 na tretiu silu, môžete použiť POWER takto:

ako vypočítať periodickú úrokovú sadzbu v programe Excel
 
= POWER (2,3) // returns 8

Zvýšenie 2 na 8. mocninu:

 
= POWER (2,8) // returns 256

V programe Excel je umocnenie vykonávané pomlčkou (^) operátor , takže: 
2^2= POWER (2,2)=4 2^3= POWER (2,3)=8 2^4= POWER (2,4)=16


^