Excel

Funkcia Excel NOW

Excel Now Function

Funkcia Excel TERAZZhrnutie

Funkcia Excel TERAZ vracia aktuálny dátum a čas, priebežne sa aktualizuje pri zmene alebo otvorení pracovného hárka. Funkcia NOW nevyžaduje žiadne argumenty. Hodnotu vrátenú TERAZ môžete formátovať ako dátum alebo ako dátum s časom pomocou číselného formátu.Účel Získať aktuálny dátum a čas Návratová hodnota Sériové číslo predstavujúce konkrétny dátum a čas v programe Excel. Syntax = TERAZ () Verzia argumentov Excel 2003 Poznámky k použitiu

TERAZ nevyžaduje žiadne parametre, ale vyžaduje prázdne zátvorky. Hodnota vrátená TERAZ sa bude priebežne aktualizovať pri každom obnovení pracovného hárka (napríklad pri každom zadaní alebo zmene hodnoty). Pomocou klávesu F9 prinútite pracovný hárok prepočítať a aktualizovať hodnotu.

Ak potrebujete statický čas, ktorý sa nezmení, môžete zadajte aktuálny čas pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift +:^