Excel

NOMINÁLNA funkcia programu Excel

Excel Nominal Function

Excel NOMINAL funkciaZhrnutie

Funkcia Excel NOMINAL vracia nominálnu úrokovú sadzbu vzhľadom na efektívnu ročnú úrokovú sadzbu a počet zlučovacích období za rok. Efektívna sadzba je skutočná sadzba v dôsledku kombinovania. Nominálna sadzba je spravidla uvedenou sadzbou.Účel Získať ročnú nominálnu úrokovú sadzbu Návratová hodnota Nominálna úroková sadzba Syntax = NOMINÁLNY (koeficient_účinnosti, npery) Argumenty
  • efektový pomer - Efektívna ročná úroková sadzba.
  • šikovný - Počet zlučovacích období za rok.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia Excel NOMINAL vypočítava nominálnu úrokovú sadzbu vzhľadom na efektívnu ročnú úrokovú sadzbu a počet kombinujúcich období za rok. Nominálna úroková sadzba je spravidla uvedenou sadzbou pre finančný produkt. Efektívna ročná úroková sadzba je úroková sadzba skutočne získaná v dôsledku zloženia. Napríklad pri efektívnej sadzbe 6,14% a úrokoch znásobených štvrťročne NOMINAL vráti 6,00%:

vzorec internej návratnosti v programe Excel
 
= NOMINAL (0.0614,4) // returns 0.06

V uvedenom príklade vzorec v D6, skopírovaný nadol, je:

ako dať rozbaľovaciu ponuku do programu Excel
 
= NOMINAL (B6,C6)

Výsledok naformátujte ako percento na zobrazenie so symbolom %.

Poznámky

  • Npery by malo byť celé číslo (Excel sa skráti, ak nie).
  • Efektívna sadzba by mala byť číslo od 0 do 1.


^