Excel

Funkcia Excel NA

Excel Na Function

Funkcia Excel NAZhrnutie

Funkcia Excel NA vracia chybu #N/A. #N/A znamená „nie je k dispozícii“ alebo „nie je k dispozícii žiadna hodnota“. Funkciu NA môžete vnoriť do vzorca, aby sa pri chýbajúcich informáciách zobrazila chyba #N/A.ako druhá odmocnina na
Účel Vytvoriť chybu #N/A Návratová hodnota Chyba #N/A Syntax = NA () Verzia argumentov Excel 2003 Poznámky k použitiu

Použite NA na vygenerovanie #N/A. #N/A znamená „nie je k dispozícii“ alebo „nie je k dispozícii žiadna hodnota“. Funkciu NA môžete napríklad použiť na označenie buniek, ktoré sú prázdne alebo chýbajú informácie potrebné na výpočet.

V uvedenom príklade vzorec v D8 je:

vzorec na pridanie stĺpca v programe Excel
 
= IF (B8='', NA (),B8*C8)

Ak množstvo chýba, nie je k dispozícii dostatok údajov na spustenie výpočtu. Vzorec preto skontroluje, či je bunka v stĺpci B prázdna. Ak je to tak, vráti chybu #N/A pomocou NA. Ak existuje hodnota, spustí sa normálny výpočet.

Poznámky:  • Keď iné vzorce odkazujú na bunky, ktoré obsahujú #N/A, vrátia tiež #N/A.
  • NA neberie žiadne argumenty, ale musíte uviesť prázdne zátvorky.
  • Hodnotu #N/A môžete tiež zadať priamo do bunky ako text.


^