Excel

Funkcia Excel N.

Excel N Function

Funkcia Excel N.Zhrnutie

Funkcia Excel N vráti číslo, ak dostane zadanú hodnotu. Funkciu N je možné použiť na konverziu hodnoty TRUE a FALSE na hodnotu 1 a 0. Po zadaní textovej hodnoty funkcia N vráti nulu.Účel Previesť hodnotu na číslo Návratová hodnota Číslo alebo kód chyby Syntax = N (hodnota) Argumenty
  • hodnotu - hodnota, ktorá sa má previesť na číslo.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Na prevod hodnoty na číslo použite funkciu N. Hodnoty sa prepočítajú podľa nasledujúcej tabuľky:

Vstupná hodnota Návratová hodnota
Akékoľvek číslo Rovnaké číslo
Uznávaný dátum Dátum vo formáte sériového čísla programu Excel
PRAVDA 1
NEPRAVDA 0
Kód chyby (#HODNOTA, #N/A atď.) Rovnaký kód chyby
Iné hodnoty 0

Vo väčšine prípadov je použitie funkcie N zbytočné, pretože Excel v prípade potreby hodnoty automaticky prevádza.

Excel vypočítajte zložený úrok s mesačnými splátkami

Funkcia N je poskytovaná kvôli kompatibilite s inými tabuľkovými programami.^