Excel

Funkcia Excel MID

Excel Mid Function

Funkcia Excel MIDZhrnutie

Funkcia Excel MID extrahuje daný počet znakov zo stredu dodaného textového reťazca. Napríklad = MID ('apple', 2,3) vráti 'ppl'.ako urobiť sumu v exceli
Účel Extrahovať text z vnútra reťazca Návratová hodnota Extrahované znaky. Syntax = MID (text, štart_num, num_chars) Argumenty
  • text - Text, z ktorého chcete extrahovať.
  • start_num - Poloha prvého znaku, ktorý sa má extrahovať.
  • num_chars - Počet znakov, ktoré sa majú extrahovať.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • MID vráti konkrétny počet znakov z textového reťazca, počnúc od start_num a pokračovať ďalej start_num + num_chars .
  • Funkciu MID použite, ak chcete extrahovať text z vnútra textového reťazca na základe umiestnenia a dĺžky.
  • Na vyhľadanie môžete použiť funkciu NÁHĽAD alebo VYHĽADÁVANIE start_num keď miesto vopred nepoznáte.


^