Excel

Funkcia Excel MEDIAN

Excel Median Function

Funkcia Excel MEDIANZhrnutie

Funkcia MEDIAN vráti medián (stredné číslo) v skupine dodaných čísel. Napríklad = MEDIAN (1,2,3,4,5) vráti 3.Účel Získať medián skupiny čísel Návratová hodnota Číslo predstavujúce medián. Syntax = MEDIAN (číslo1, [číslo2], ...) Argumenty
  • číslo 1 - Číslo alebo odkaz na bunku, ktorý odkazuje na číselné hodnoty.
  • číslo2 - [voliteľné] Číslo alebo odkaz na bunku, ktorý odkazuje na číselné hodnoty.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • Keď je celkový počet zadaných čísel nepárny, medián sa vypočíta ako stredné číslo v skupine.
  • Keď je celkový počet zadaných čísel párny, medián sa vypočíta ako priemer dvoch čísel v strede.
  • Bunky, ktoré obsahujú text, logické hodnoty alebo žiadnu hodnotu, sa ignorujú.
  • Čísla môžu byť dodané ako čísla, rozsahy, pomenované rozsahy alebo odkazy na bunky, ktoré obsahujú číselné hodnoty. Až 255 čísla môžu byť dodané.


^