Excel

Funkcia Excel LOG

Excel Log Function

Funkcia Excel LOGZhrnutie

Funkcia Excel LOG vracia logaritmus daného čísla pomocou dodanej základne. Základný argument je predvolene nastavený na 10, ak nie je zadaný.ako vložiť vypočítané pole do programu Excel
Účel Získať logaritmus čísla Návratová hodnota Logaritmus Syntax = LOG (číslo, [základ]) Argumenty
  • číslo - Číslo, pre ktoré chcete logaritmus.
  • základňa - [voliteľné] Základ logaritmu. Predvolené na 10.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia LOG vám umožňuje získať logaritmus čísla so zadanou základňou.^