Excel

Funkcia Excel LEFT

Excel Left Function

Funkcia Excel LEFTZhrnutie

Funkcia Excel LEFT extrahuje daný počet znakov z ľavej strany dodaného textového reťazca. Napríklad LEFT ('apple', 3) vráti 'app'.ako pomenovať hárok programu Excel
Účel Extrahovať text z ľavej časti reťazca Návratová hodnota Jeden alebo viac znakov. Syntax = LEFT (text, [num_chars]) Argumenty
  • text - Text, z ktorého sa majú extrahovať znaky.
  • num_chars - [voliteľné] Počet znakov na extrahovanie, začínajúc na ľavej strane textu. Predvolené = 1.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • Ak chcete extrahovať znaky začínajúce na ľavej strane súboru, použite funkciu VĽAVO text .
  • num_chars je voliteľné a predvolene je 1.
  • VĽAVO extrahuje číslice aj z čísel.
  • Formátovanie čísla (t. J. Symbol meny $) nie je súčasťou čísla, takže sa nepočíta ani extrahuje.


^