Excel

Funkcia Excel ISNUMBER

Excel Isnumber Function

Funkcia Excel ISNUMBERZhrnutie

Funkcia Excel ISNUMBER vracia hodnotu TRUE, ak bunka obsahuje číslo, a FALSE, ak nie. ISNUMBER môžete použiť na kontrolu, či bunka obsahuje číselnú hodnotu alebo či je výsledkom inej funkcie číslo.Účel Test na číselnú hodnotu Návratová hodnota Logická hodnota (PRAVDA alebo NEPRAVDA) Syntax = ISNUMBER (hodnota) Argumenty
  • hodnotu - Hodnota, ktorú je potrebné skontrolovať.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Pomocou funkcie ISNUMBER skontrolujte, či je hodnota číslo. ISNUMBER vráti TRUE, ak je hodnota číselná, a FALSE, ak nie je.

Napríklad = ISNUMBER (A1) vráti hodnotu TRUE, ak A1 obsahuje číslo alebo vzorec, ktorý vracia číselnú hodnotu. Ak A1 obsahuje text, ISNUMBER vráti FALSE.

Poznámky

  • Typicky, hodnotu sa dodáva ako adresa bunky, ale na otestovanie výsledku môžete do ISNUMBERu zabaliť ďalšie funkcie a vzorce.
  • ISNUMBER vráti TRUE pre dátumy a časy v Exceli, pretože sú číselné, a FALSE pre čísla zadané ako text.
  • ISNUMBER je súčasťou skupiny funkcií nazývaných funkcie IS.


^