Excel

Funkcia Excel ISEVEN

Excel Iseven Function

Funkcia Excel ISEVENZhrnutie

Funkcia Excel ISEVEN vráti hodnotu TRUE, ak je číselná hodnota párna, a FALSE pre nepárne čísla. Ak hodnota nie je číselná, ISEVEN vráti chybu #HODNOTA.Účel Test, či je hodnota párna Návratová hodnota Logická hodnota (PRAVDA alebo NEPRAVDA) Syntax = ISEVEN (hodnota) Argumenty
  • hodnotu - Číselná hodnota, ktorú je potrebné skontrolovať.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Pomocou funkcie ISEVEN skontrolujte, či je číselný hodnotu je párne číslo. ISEVEN vráti hodnotu TRUE, ak je zadaná číslica hodnotu je v prípade číslic párne a NEPRAVDIVÉ hodnotu je zvláštne. Ak hodnotu nie je číselný, ISEVEN vráti chybu #HODNOTA.

Napríklad = ISEVEN (A1) vráti hodnotu TRUE, ak A1 obsahuje číslo 2 a FALSE, ak A1 obsahuje číslo 3.

rozdiel medzi sub a funkciou vba

Zvyčajne hodnotu sa dodáva ako adresa bunky.

ISEVEN je súčasťou skupiny funkcií nazývaných funkcie IS, ktoré všetky vracajú logické hodnoty TRUE alebo FALSE.

^