Excel

Funkcia Excel ISBLANK

Excel Isblank Function

Excel funkcia ISBLANKZhrnutie

Funkcia Excel ISBLANK vráti hodnotu TRUE, ak je bunka prázdna, a FALSE, ak bunka nie je prázdna. Ak napríklad A1 obsahuje „jablko“, ISBLANK (A1) vráti hodnotu FALSE.ako vstúpiť do bunky programu Excel
Účel Test, či je bunka prázdna Návratová hodnota Logická hodnota (PRAVDA alebo NEPRAVDA) Syntax = ISBLANK (hodnota) Argumenty
  • hodnotu - Hodnota, ktorú je potrebné skontrolovať.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Pomocou funkcie ISBLANK otestujte, či je bunka prázdna alebo nie.

Napríklad = ISBLANK (A1) vráti TRUE, ak je A1 prázdny, a FALSE, ak A1 obsahuje textový vzorec (aj keď vzorec vráti prázdny reťazec '').

Pravdepodobne je najlepšie myslieť na ISBLANK, čo znamená „je prázdny“, pretože môže vrátiť FALSE, ak bunky vyzerajú prázdne, ale nie sú. Ak napríklad A1 obsahuje medzeru ('') alebo vzorec, ktorý vracia prázdny reťazec (''), A1 bude vyzerať prázdne, ale ISBLANK (A1) vráti v oboch prípadoch FALSE.

alternatívny kód pre začiarknutie v programe Excel


^