Excel

Funkcia Excel HEX2DEC

Excel Hex2dec Function

Funkcia Excel HEX2DECZhrnutie Funkcia Excel HEX2DEC prevádza hexadecimálne číslo na desatinný ekvivalent. Účel Prevádza hexadecimálne číslo na desatinné miesto Návratová hodnota Desatinné číslo Syntax = HEX2DEC (číslo) Argumenty
  • číslo - Šestnástkové číslo, ktoré chcete previesť na desatinné miesto.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • Vstupné číslo musí byť menšie alebo rovné desiatim alfanumerickým znakom, inak funkcia vráti #ČÍSLO! chybová hodnota.
  • Vnútorná (binárna) reprezentácia hexadecimálneho čísla používa notáciu doplnkov dvoch. Prvý bit udáva, či je číslo kladné alebo záporné, a ďalších 39 bitov označuje veľkosť čísla.


^