Excel

Funkcia Excel GEOMEAN

Excel Geomean Function

Funkcia Excel GEOMEANZhrnutie

Funkcia Excel GEOMEAN vracia geometrický priemer pre množinu číselných hodnôt. Na výpočet priemernej miery návratnosti s variabilnými sadzbami je možné použiť geometrický priemer.ak bunka nie je prázdna, potom
Účel Vypočítať geometrický priemer Návratová hodnota Vypočítaný priemer Syntax = GEOMEAN (číslo1, [číslo2], ...) Argumenty
  • číslo 1 - Prvá hodnota alebo odkaz.
  • číslo2 - [voliteľné] Druhá hodnota alebo referencia.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia Excel GEOMEAN vypočíta geometrický priemer. Geometrický priemer je priemerná miera návratnosti súboru hodnôt vypočítaná pomocou súčinov výrazov. Všeobecný vzorec pre geometrický priemer n čísel je n -tý koreň ich súčinu. Napríklad:

 
= GEOMEAN (4,9) // returns 6

Výpočet dlhou rukou by bol:

 
=(4*9)^(1/2) =(36)^(1/2) =6

Aritmetický priemer by bol (4 + 9)/2 = 6,5.

ako vybrať celý riadok v programe Excel

V uvedenom príklade sa GEOMEAN používa na výpočet zloženej ročnej miery rastu. Na tento účel použijeme hodnoty rastového faktora v stĺpci D vo funkcii GEOMEAN a potom odpočítame 1. Vzorec v G7 je: 
= GEOMEAN (D6:D10)-1

Poznámky

  1. Argumentmi môžu byť čísla, mená, polia alebo odkazy, ktoré obsahujú čísla.
  2. Prázdne bunky a bunky obsahujúce textové alebo logické hodnoty sa ignorujú.


^