Excel

Funkcia Excel FIND

Excel Find Function

Funkcia Excel FINDZhrnutie

Funkcia Excel FIND vracia pozíciu (ako číslo) jedného textového reťazca do druhého. Ak sa text nenájde, funkcia FIND vráti chybu #HODNOTA.Účel Získať umiestnenie textu v reťazci Návratová hodnota Číslo predstavujúce umiestnenie find_text. Syntax = FIND (find_text, within_text, [start_num]) Argumenty
  • find_text - Nájdený text.
  • within_text - Text, v ktorom sa má hľadať.
  • start_num - [voliteľné] Počiatočná pozícia v texte na vyhľadávanie. Voliteľné, predvolené nastavenie je 1.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia FIND vráti pozíciu (ako číslo) jedna textový reťazec vo vnútri iného. Ak sa vyhľadávací reťazec vyskytuje viac ako jeden, funkcia FIND vráti pozíciu najprv výskyt. NÁJSŤ nie podpora zástupné znaky , a je vždy rozlišujú sa malé a veľké písmená. Použi Funkcia SEARCH nájsť polohu textu bez rozlišovanie malých a veľkých písmen a s podpora zástupných znakov. Ak sa text nenájde, funkcia FIND vráti chybu #HODNOTA. Tiež si všimnite, že keď je find_text prázdny, FIND vráti 1.

Príklad

Ak chcete vrátiť pozíciu písmena „A“ v slove „Apple“:

 
= FIND ('A','Apple') // returns 1

Všimnite si, že napevno napísané textové hodnoty musia byť uzavreté v dvojitých úvodzovkách ('').

Zistenie polohy malých písmen „“: 
= FIND ('the','The cat in the hat') // returns 12

Poznámky

  • Funkcia FIND vráti umiestnenie prvej inštancie find_text v rámci_textu.
  • Poloha je vrátená ako počet znakov od začiatku within_text.
  • Start_num je voliteľné a predvolene je 1.
  • FIND vráti 1 kedy find_text je prázdny.
  • FIND vráti #HODNOTA, ak find_text sa nenachádza v within_text .
  • FIND rozlišuje malé a veľké písmena a nepodporuje zástupné znaky.
  • Použi Funkcia SEARCH hľadať bez rozlišovania malých a veľkých písmen a/alebo používať zástupné znaky.


^