Excel

Funkcia Excel FACT

Excel Fact Function

Funkcia Excel FACTZhrnutie

Funkcia Excel FACT vráti faktoriál daného čísla. Napríklad = FACT (3) vráti 6, čo zodpovedá 3 x 2 x 1.Účel Nájsť faktoriál čísla Návratová hodnota Faktoriál čísla Syntax = FAKT (číslo) Argumenty
  • číslo - Číslo, pre ktoré sa má získať faktoriál.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • Číslo nemôže byť záporné alebo FACT vráti chybu #ČÍSLO.
  • Ak číslo nie je celé číslo, bude skrátené na celé číslo a potom vyriešené.


^