Excel

Funkcia Excel DEGREES

Excel Degrees Function

Funkcia Excel DEGREESZhrnutie Funkcia Excel DEGREES prevádza uhly (vyjadrené v radiánoch) na stupne. Napríklad vzorec = DEGREES (PI ()) vráti 180. Účel Konvertuje radiány na stupne Návratová hodnota Stupne Syntax = DEGREES (uhol) Argumenty
  • uhol - Uhol v radiánoch, ktorý chcete previesť na stupne.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia DEGREES zaberá uhol v radiánoch a prevádza ho na stupne. Radiány merajú uhly pomocou polomeru kruhu , ako je znázornené na tomto obrázku:Radiány merajú uhly pomocou polomeru kruhu

Na konverziu stupňov späť na radiány môžete použiť RADIANS (funkcia) .

vba vyberte celý riadok aktívnej bunky

Ručný prevod stupňov na radiány

Pretože Pi = 180 °, všeobecný vzorec pre stupne až radiány je stupne * PI ()/180 . Ak napríklad chcete previesť 45 ° na radiány, vzorec programu Excel by bol 45*PI ()/180, čo sa rovná 0,7854 radiánov. Viac príkladov v tabuľke nižšie:

Vzorec Stupne
= 2 * PI () 360
= PI () 180
= 90 * PI () / 180 90
= 45 * PI () / 180 Štyria, piati
= 30 * PI () / 180 30
= 20 * PI () / 180 dvadsať


^