Excel

Funkcia Excel DAYS

Excel Days Function

Funkcia Excel DAYSZhrnutie

Funkcia Excel DAYS vracia počet dní medzi dvoma dátumami. S dátumom začiatku v A1 a dátumom ukončenia v B1, = DNI (B1, A1) vráti dni medzi týmito dvoma dátumami.Účel Získať dni medzi dátumami Návratová hodnota Číslo predstavujúce dni. Syntax = DAYS (end_date, start_date) argumenty
  • end_date - Dátum ukončenia.
  • dátum začiatku - Dátum začiatku.
Verzia Excel 2013 Poznámky k použitiu

Funkcia DAYS vráti počet dní medzi dvoma dátumami. S dátumom začiatku v A1 a dátumom ukončenia v A2,

väčšie alebo rovnaké na prihlásenie do programu Excel
 
= DAYS (A2,A1)

Vráti rovnaký výsledok ako:

 
=A2-A1

Na rozdiel od vyššie uvedeného jednoduchého vzorca môže funkcia DAYS spracovať aj dátumy v textovom formáte, pokiaľ je dátum rozpoznaný v programe Excel. Napríklad:

 
= DAYS ('7/15/2016','7/1/2016') // returns 14

Funkcia DAYS neberie do úvahy žiadnu časovú hodnotu, ktorá je súčasťou dátumu.

^