Excel

Funkcia Excel CUMPRINC

Excel Cumprinc Function

Excel funkcia CUMPRINCZhrnutie Funkcia Excel CUMPRINC je finančná funkcia, ktorá vracia kumulatívnu istinu zaplatenú za pôžičku medzi počiatočným obdobím a koncovým obdobím. CUMPRINC môžete použiť na výpočet a overenie celkovej istiny zaplatenej za pôžičku alebo istiny zaplatenej medzi akýmikoľvek dvoma platobnými obdobiami. Účel Získajte kumulatívnu istinu zaplatenú za pôžičku Návratová hodnota Suma istiny Syntax = CUMPRINC (sadzba, nper, pv, start_period, end_period, type) Argumenty
  • sadzba - Úroková sadzba za obdobie.
  • nDue - Celkový počet platieb za pôžičku.
  • pv - Súčasná hodnota alebo celková hodnota všetkých platieb teraz.
  • štart_period - Prvá platba vo výpočte.
  • end_period - Posledná platba vo výpočte.
  • typ - Kedy sú splatné platby. 0 = koniec obdobia. 1 = začiatok obdobia.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  1. Buďte v súlade so vstupmi pre sadzbu. Napríklad pre 5-ročnú pôžičku s 4,5% ročným úrokom zadajte sadzbu ako 4,5%/12.
  2. Hodnota pôžičky (pv) musí byť zadaná ako kladná hodnota.


^