Excel

Funkcia Excel COUNTBLANK

Excel Countblank Function

Excel funkcia COUNTBLANKZhrnutie

Funkcia Excel COUNTBLANK vracia počet prázdnych buniek v rozsahu. Bunky, ktoré obsahujú text, čísla, chyby atď., Sa nezapočítavajú. Započítavajú sa vzorce, ktoré vracajú prázdny text.Účel Počet buniek, ktoré sú prázdne Návratová hodnota Číslo predstavujúce prázdne bunky Syntax = COUNTBLANK (rozsah) Argumenty
  • rozsah - Rozsah, v ktorom sa majú počítať prázdne bunky.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Pomocou funkcie COUNTBLANK spočítajte prázdne bunky v rozsahu, v ktorom je slovo prázdne prostriedky prázdny . Napríklad funkcia COUNTBLANK (A1: A10) spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu A1: A10.

  • Bunky, ktoré obsahujú text, čísla, chyby atď., Sa nezapočítavajú.
  • Vzorce, ktoré vracajú prázdny text (''), sa považujú za prázdne a bude byť započítané.
  • Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa nepovažujú za prázdne a budú nie byť započítané.


^