Excel

Funkcia Excel ADDRESS

Excel Address Function

Funkcia Excel ADDRESSZhrnutie

Funkcia Excel ADDRESS vracia adresu bunky na základe čísla daného riadka a stĺpca. Napríklad = ADDRESS (1,1) vráti $ A $ 1. ADDRESS môže vrátiť adresu v relatívnom alebo absolútnom formáte a možno ju použiť na vytvorenie odkazu na bunku vo vzorci.ako urobiť čistú súčasnú hodnotu v programe Excel
Účel Vytvorenie adresy bunky z daného riadka a stĺpca Návratová hodnota Adresa bunky v aktuálnom alebo zadanom pracovnom hárku. Syntax = ADDRESS (počet_ riadkov, stĺpcov_, [abs_num], [a1], [list]) Argumenty
  • riadok_číslo - Číslo riadka, ktoré sa má použiť v adrese bunky.
  • col_num - Číslo stĺpca, ktoré sa má použiť v adrese bunky.
  • abs_num - [voliteľné] Typ adresy (t. j. absolútna, relatívna). Predvolené na absolútne.
  • a1 - [voliteľné] Referenčný štýl, A1 proti R1C1. Predvolené pre štýl A1.
  • list - [voliteľné] Názov pracovného hárka, ktorý sa má použiť. Predvolené pre aktuálny hárok.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Pomocou ADDRESS vytvorte adresu z daného čísla riadka a stĺpca. Napríklad:

 
 ADDRESS (1,1) returns $A  ADDRESS (1,1,4) returns A1

Abs_num kľúč:
1 alebo vynechaný Absolútny
2 Relatívny stĺpec absolútneho riadka
3 Relatívny riadok absolútny stĺpec
4 Relatívna^