Excel

Excel funkcia ABS

Excel Abs Function

Excel funkcia ABSZhrnutie

Funkcia Excel ABS vráti absolútnu hodnotu čísla. Záporné čísla sa prevedú na kladné čísla a kladné čísla nie sú ovplyvnené.Účel Nájdite absolútnu hodnotu čísla Návratná hodnota Kladné číslo. Syntax = argumenty ABS (číslo)
  • číslo - Číslo, ktorého absolútnu hodnotu chcete získať.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Napríklad ABS (-3) vráti hodnotu 3 a ABS (3) vráti hodnotu 3, pretože funkcia ABS vráti vzdialenosť čísla od nuly.^