Excel

Zobraziť aktuálny dátum

Display Current Date

Generický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak potrebujete zobraziť aktuálny dátum v pracovnom hárku, môžete použiť funkciu DNES. Tento dátum sa aktualizuje vždy, keď sa pracovný hárok prepočíta alebo otvorí.Vysvetlenie

Funkcia DNES nevyžaduje žiadne argumenty, pretože je zadaná s prázdnymi zátvorkami. Keď do bunky zadáte funkciu DNES, zobrazí sa aktuálny dátum. Pri každom prepočítaní alebo otvorení pracovného hárka sa dátum aktualizuje. Funkcia DNES iba vloží dátum, čas nie je zahrnutý.

Ak potrebujete vložiť aktuálny dátum spôsobom, ktorý sa nezmení, použite klávesovú skratku Ctrl +

Táto skratka vloží aktuálny dátum do bunky ako hodnotu, ktorá sa automaticky nezmení.

Ak potrebujete zobraziť aktuálny dátum a čas, použite funkciu TERAZ.Autor Dave Bruns


^