Excel

Zníženie o percento

Decrease Percentage

Excel vzorec: Zníženie o percentoGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak potrebujete číslo znížiť o určité percento, môžete použiť jednoduchý vzorec, ktorý vynásobí počet percent - 1.Vysvetlenie

V tomto prípade aktívna bunka obsahuje tento vzorec:

=number*(1-percent)

V takom prípade Excel najskôr vypočíta výsledok 1 - hodnotu v D6 (.2), ​​aby získal 0,8, ktorý potom vynásobí hodnotou v C6 (70), aby získal konečný výsledok 56:

= 70 * (1 - .2)
= 70 * (0,8)
= 56

Ak chcete číslo znížiť, musíte percento odpočítať od 1. Ak to neurobíte, jednoducho dostanete sumu čísla, ktoré percento predstavuje.Autor Dave Bruns


^