Excel

Dni v mesiaci

Days Month

Excel vzorec: Dni v mesiaciGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete získať počet dní v danom mesiaci od dátumu, môžete použiť vzorec založený na funkciách EOMONTH a DAY.V uvedenom príklade vzorec v bunke B5 je:

ako nájsť chyby v programe Excel
= DAY ( EOMONTH (date,0))
Vysvetlenie

Funkcia DAY vráti dennú zložku dátumu. Funkcia EOMONTH vráti posledný deň v mesiaci pre daný dátum. V tomto vzorci teda EOMONTH vráti dátum zodpovedajúci poslednému dňu v mesiaci a potom DAY vráti hodnotu dátumu pre tento dátum.

Podľa definície je hodnota vrátená v DAY vždy rovnaká ako počet dní v mesiaci, pretože dátum zadaný do DAY je vždy posledný deň.

Autor Dave Bruns


^