Excel

Nebezpečenstvo: dajte si pozor na predvolené nastavenia VLOOKUP

Danger Beware Vlookup Defaults

VLOOKUP v predvolenom nastavení vykoná približnú zhodu. Toto je nebezpečné predvolené nastavenie, pretože VLOOKUP môže v tichosti vrátiť nesprávny výsledok, ak nenájde vašu vyhľadávaciu hodnotu. Nižšie si prečítajte niekoľko príkladov toho, ako môže VLOOKUP spôsobiť problémy, keď nezvládate správanie v zápase.Excel vzorec meno priezvisko

Poznámka: Funkcia MATCH má rovnaké správanie - typ zhody je voliteľný a predvolene sa používa na približnú zhodu.

Kedy VLOOKUP je v režime približnej zhody, predpokladá, že vaša tabuľka je zoradená vzostupne a robí binárne vyhľadávanie. Výsledkom je, že keď VLOOKUP nájde hodnotu, ktorá je väčšia ako vyhľadávacia hodnota , ustúpi a bude zodpovedať predchádzajúcej hodnote. Inými slovami, vráti posledné číslo, ktoré je menšia alebo rovná vyhľadávacej hodnote .

To je v poriadku, keď sú vaše údaje pekne zoradené, ale s netriedenými údajmi to môže byť katastrofa, pretože VLOOKUP vám môže poskytnúť úplne nesprávny výsledok. Ešte horšie je, že výsledok môže vyzerať úplne normálne.

Video: Skvelé video od Oz du Soleil na ako binárne vyhľadávanie v programe Excel skutočne funguje .Na ilustráciu uvádzame dva nižšie uvedené príklady, z ktorých oba ukazujú nesprávne výsledky s VLOOKUP v režime približnej zhody.

Nesprávna zhoda - príklad č. 1

V tomto prípade neexistuje faktúra 100235, ale pretože funkcia VLOOKUP má predvolenú približnú zhodu, výsledok aj tak nájde.

ako rozbiť stránku v

VLOOKUP približná zhoda nesprávny výsledok 1 - chýbajúca hodnota

Nesprávna zhoda - príklad č. 2

V druhom prípade je VLOOKUP opäť predvolenou hodnotou približnej zhody, pretože nie je zadaný žiadny 4. argument. VLOOKUP vyžaduje, aby bola tabuľka pri približnej zhode zoradená, inak sú výsledky nepredvídateľné. V tomto prípade,tabuľka nie je zoradená a jednoducho dostaneme nesprávny výsledok (ale všimnite si, že neexistuje žiadna chyba):

VLOOKUP približný zápas nesprávny výsledok 2 - nie je zoradený

Oprava

Oba vyššie uvedené problémy je možné vyriešiť tak, že prinútite VLOOKUP vykonať presnú zhodu. Stačí zadať štvrtý argument ( range_lookup ) ako FALSE alebo 0. V režime presnej zhody VLOOKUP vráti správny výsledok, ak sa nájde hodnota vyhľadávania, a #N/A, ak nie.

ako kopírovať každý druhý riadok v programe Excel
 
= VLOOKUP (value,table,column) // danger, approximate match = VLOOKUP (value,table,column,0) // exact match

Zobrať

Ponechanie VLOOKUP v predvolenom režime môže byť nebezpečné. Aby ste sa tomuto problému vyhli, odporúčam vám vždy nastaviť režim zhody ako pripomienku toho, čo očakávate. Ak chcete použiť aj približnú zhodu, uistite sa, že je váš stôl usporiadaný .

Autor Dave Bruns


^