300 Príkladov

Mena vs účtovníctvo

Currency Vs Accounting

The Formát meny a Účtovný formát v Excel sú si navzájom veľmi podobné. Tento príklad ukazuje rozdiel.1. Zadajte nasledujúce hodnoty.

Všeobecný formát

2. Formát meny umiestňuje znak dolára hneď vedľa čísla.

Formát meny3. Účtovný formát zarovná znaky dolára na ľavom okraji bunky a zobrazí pomlčku pre nulové hodnoty.

Účtovný formát

Poznámka: Formát meny môže zobrazovať záporné čísla so znamienkom mínus, červenou farbou so zátvorkami alebo červenou farbou so zátvorkami. Formát účtovníctva zobrazuje záporné čísla v zátvorkách.

16/16 Dokončené! Prečítajte si viac o formátovaní buniek>
Prejsť na nasledujúcu kapitolu: Nájsť a vybrať^