Excel

Kocka kocky čísla

Cube Root Number

Excel vzorec: Kocka odmocniny z číslaGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na získanie kocky odmocniny z čísla môžete použiť operátor caret (^) s 1/3 ako exponent v jednoduchom vzorci. V uvedenom príklade vzorec v C5 je:=number^(1/3)
Vysvetlenie

Kocku odmocniny čísla je možné vypočítať ručne pomocou operátor umocnenia (^) alebo pomocou Funkcia POWER .

Ručne s ^

Kocku odmocniny čísla je možné vypočítať manuálne tak, že číslo zvýšite na (1/3) pomocou operátora umocnenia (^). V uvedenom príklade vzorec v C5 je:

 
=B5^(1/3)

Nezabudnite ovládať 1/3 v zátvorkách, aby ste mohli ovládať poradie operácií .

S funkciou POWER

Kocku odmocniny čísla je možné vypočítať aj pomocou funkcie NAPÁJANIE, zadaním 1/3 ako moc argument. Ekvivalentný vzorec je:ako vypočítať kalendárne dni v programe Excel
 
=B5^(1/3)
Autor Dave Bruns


^