Excel

Spočítajte celkový počet znakov v bunke

Count Total Characters Cell

Vzorec programu Excel: Spočítajte celkový počet znakov v bunkeGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na spočítanie celkového počtu znakov v bunke môžete použiť LEN function . V uvedenom príklade vzorec v bunke C5, skopírovaný nadol, je:Excel dynamický filter založený na hodnote bunky
= LEN (a1)

Výsledok v C5 je 3 celkový počet znakov v bunke B5.

Vysvetlenie

Funkcia LEN je plne automatická. V tomto prípade vzorec v aktívnej bunke je:

 
= LEN (B5)

Funkcia LEN jednoducho spočíta všetky znaky, ktoré sa zobrazia v bunke. Ako je možné vidieť v bunke C9, spočítajú sa všetky znaky vrátane medzier.

Čísla

Čísla v programe Excel (vrátane dátumov, časov, meny atď.) Sú často formátované pomocou formátu číselný formát . Je dôležité pochopiť, že znaky, ktoré tvoria čísla, sa počítajú v nespracovanej forme (t. J. Formátovanie čísla nie je zahrnuté). Napríklad preto Dátumy programu Excel sú sériové čísla , výsledok v bunke C11 je 5, pretože dátum v B11 je skutočne číslo 42005.Autor Dave Bruns


^