Excel

Spočítajte stĺpce tabuľky

Count Table Columns

Vzorec programu Excel: Sčítanie stĺpcov tabuľkyGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete počítať stĺpce v súbore Excel tabuľka, môžete použiť funkciu COLUMNS. V uvedenom príklade vzorec v 14 je: COLUMNS (table)
Vysvetlenie

Tento vzorec používa štruktúrované referencie , syntax, ktorá umožňuje odkazovať na časti tabuľky podľa názvu. Ak je na tabuľku uvedený iba názov, Excel vráti odkaz iba na oblasť údajov v tabuľke. V tomto prípade je celý rozsah tabuľky B4: F104, takže tabuľka1 vracia rozsah B5: F105 do funkcie COLUMNS.

 
= COLUMNS (Table1)

COLUMNS potom vráti konečný výsledok 5, pretože v tabuľke je 5 stĺpcov.

Autor Dave Bruns


^