Excel

Počet buniek menší ako

Count Cells Less Than

Vzorec programu Excel: Počet buniek je menší akoGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete spočítať počet buniek, ktoré obsahujú hodnoty menšie ako konkrétne číslo, môžete použiť Funkcia COUNTIF . V generickej forme vzorca (vyššie) rng predstavuje rozsah buniek obsahujúcich čísla a X predstavuje prahovú hodnotu, pod ktorou chcete počítať. V uvedenom príklade obsahuje G5 tento vzorec:vzorec programu Excel na výpočet počtu dní medzi dvoma dátumami
= COUNTIF (rng,')
Vysvetlenie

COUNTIF spočíta počet buniek v rozsahu, ktoré obsahujú číselné hodnoty menšie ako X, a vráti výsledok ako číslo.

Ak chcete počítať bunky, ktoré sú „menšie alebo rovné 80“, použite:

ktorá klávesová skratka zapne režim úprav?
 
= COUNTIF (C5:C11,'<80')

Ak chcete ako súčasť kritérií použiť hodnotu v inej bunke, použite na to znak ampersand (&) zreťaziť Páči sa ti to:

 
= COUNTIF (C5:C11,'<=80')

Ak je hodnota v bunke A1 100, budú kritériá „<100' after concatenation: 
= COUNTIF (rng,'<'&A1)
Autor Dave Bruns


^