Excel

Spočítajte bunky väčšie ako

Count Cells Greater Than

Vzorec programu Excel: Spočítajte bunky väčšie akoGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete spočítať počet buniek, ktoré majú hodnoty väčšie ako konkrétne číslo, môžete použiť Funkcia COUNTIF . V generickej forme vzorca rng predstavuje rozsah buniek obsahujúcich čísla a X predstavuje prahovú hodnotu, nad ktorou chcete počítať.V uvedenom príklade obsahuje aktívna bunka tento vzorec:

ako ukázať rast v exceli
= COUNTIF (rng,'>X')
Vysvetlenie

COUNTIF spočíta počet buniek v rozsahu, ktoré obsahujú číselné hodnoty väčšie ako X, a vráti výsledok ako číslo.

Ak chcete počítať bunky, ktoré sú väčšie alebo sa rovnajú 90, použite:

ako vypočítať medzisúčet v programe Excel
 
= COUNTIF (C5:C11,'>90')

Ak chcete ako súčasť kritérií použiť hodnotu v inej bunke, použite na to znak ampersand (&) zreťaziť Páči sa ti to: 
= COUNTIF (C5:C11,'>=90')

Ak je hodnota v bunke a1 „70“, kritériá budú po zreťazení „> 70“.

Autor Dave Bruns


^