Excel

Počet buniek sa rovná

Count Cells Equal

Vzorec programu Excel: Počet buniek sa rovnáGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na spočítanie počtu buniek rovnajúcich sa konkrétnej hodnote môžete použiť Funkcia COUNTIF . V uvedenom príklade G6 obsahuje tento vzorec:= COUNTIF (range,value)
Vysvetlenie

Funkcia COUNTIF je plne automatická - počíta počet buniek v rozsahu, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám.

ako vybrať dva stĺpce v programe Excel mac

Pre rozsah používame D5: D11, ktorý obsahuje farby. Pri kritériách jednoducho používame „červenú“.

COUNTIF vráti počet hodnôt v D5: D11, ktoré sa rovnajú 'červenej'.

ako vlookup s viacerými kritériami

Poznámka: Ak sú textové hodnoty zadávané priamo ako kritérium, musia byť uzavreté v úvodzovkách (''). Ak máte kritériá v inej bunke, môžete adresu bunky zadať ako kritériá bez úvodzoviek, ako je uvedené v tento príklad .Autor Dave Bruns


^