300 Príkladov

Počítajte prázdne/prázdne bunky

Count Blank Nonblank Cells

Tento príklad vám ukáže, ako počítať prázdne a prázdne bunky v Excel .1. Nasledujúca funkcia COUNTBLANK počíta počet prázdnych buniek v rozsahu A1: A7.

Funkcia COUNTBLANK v programe Excel

ako napísať viac, ak sú vyhlásenia v programe Excel

2. Nasledujúca funkcia COUNTA počíta počet prázdnych buniek v rozsahu A1: A7. COUNTA je skratka pre count all.

Funkcia COUNTA v programe Excel3. Nasledujúca funkcia COUNTIFS spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu B1: B7 podľa jedného dodatočného kritéria (modré).

skombinovať text a číslo v programe Excel

Počítajte prázdne bunky pomocou COUNTIFS

ako zvýrazniť všetky ostatné bunky v programe Excel

Vysvetlenie: funkcia COUNTIFS (s písmenom S na konci) v Exceli počíta bunky na základe dvoch alebo viacerých kritérií. Na vyhľadanie prázdnych buniek použite prázdny reťazec (dva dvojité úvodzovky, medzi ktorými nie je nič).

4. Nasledujúca funkcia COUNTIFS počíta počet neprázdnych buniek v rozsahu B1: B7 s jedným ďalším kritériom (ružové).

Počítajte prázdne bunky pomocou COUNTIFS

3/10 Dokončené! Získajte viac informácií o funkciách počítania a súčtu>
Prejsť na nasledujúcu kapitolu: Logické funkcie^