Excel

Previesť čísla na text

Convert Numbers Text

Vzorec programu Excel: Previesť čísla na textGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na prevod čísel na textové hodnoty môžete použiť funkciu TEXT.V uvedenom príklade vzorec v C5 je:

Excel prevádza hodiny a minúty na desatinné miesta
= TEXT (A1,'0')

Pozadie

Normálne chcete v programe Excel udržiavať číselné hodnoty, pretože ich možno použiť vo vzorcoch s inými číslami. Existujú však situácie, keď prevádzanie čísel na text dáva zmysel. Môžete napríklad chcieť vykonať a vyhľadávanie čísel pomocou zástupných znakov , čo sa nedá urobiť s číselnými hodnotami.

Vysvetlenie

Funkcia TEXT prijíma číslo ako prvý argument, niečo ako „formát_text“ ako druhý argument. Argument format_text funguje ako formát čísla a určuje formátovanie, ktoré sa má použiť pri prevode čísla na text. Môžete použiť všetky štandardné formáty čísel, ktoré poskytuje Excel, vrátane dátumov, časov, meny atď.

V tomto prípade konvertujeme číslo na text bez špeciálneho formátovania, takže jednoducho použijeme '0'. Výsledkom je číslo ako textový reťazec.Autor Dave Bruns


^