Excel

Previesť čas programu Excel na desatinné hodiny

Convert Excel Time Decimal Hours

Vzorec programu Excel: Preveďte čas programu Excel na desatinné hodinyGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete previesť platný čas programu Excel na desatinné hodiny, jednoducho ho vynásobte 24. V uvedenom príklade vzorec v C6 je:ako používať absolútny odkaz na bunku
=A1*24

ktorý vráti hodnotu 1.

Vysvetlenie

V časovom systéme Excel sa jeden 24-hodinový deň rovná 1. To znamená, že časy a hodiny sú zlomkové hodnoty 1, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Hodiny Čas Frakcia Hodnota
1 1:00 RÁNO 1/24 0,04167
3 03:00 3/24 0,125
6 6:00 RÁNO 24/6 0,25
4 4:00 RÁNO 24/4 0,167
8 8:00 RÁNO 24/8 0,333
12 12:00 POOBEDE 24.12 0,5
18 18:00 hod 18/24 0,75
dvadsaťjeden 21:00 21/24 0,875

Pretože každú hodinu je možné vyjadriť ako 1/24, môžete čas v programe Excel previesť na desatinné hodiny vynásobením hodnoty číslom 24. Napríklad s hodnotou času 6:00 bunka A1 môžete konverziu vizualizovať takto:

 
=B6*24

Formátujte výsledok ako číslo

Keď vynásobíte časovú hodnotu číslom 24, Excel môže automaticky formátovať výsledok pomocou časového formátu, ako je h: mm, ktorý hodnotu zobrazí nesprávne. Ak chcete výsledok zobraziť ako bežné číslo, použite znak Všeobecný alebo číselný formát .Autor Dave Bruns


^