Excel

Previesť dátum na mesiac a rok

Convert Date Month

Vzorec programu Excel: Prevod dátumu na mesiac a rokGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na konverziu normálneho dátumu v Exceli na formát rrrrmm (napr. 1. 9. 2017> 201709) môžete použiť funkciu TEXT.ako prehľadať stĺpec v programe Excel

V uvedenom príklade vzorec v C6 je:

= TEXT (date,'yyyymm')
Vysvetlenie

Funkcia TEXT použije číselný formát, ktorý zadáte, na číselnú hodnotu a vráti výsledok ako text.

zmeniť na všetky čiapky v programe Excel

V tomto prípade je číselný formát „rrrrmm“, ktorý spája 4-miestny rok s 2-miestnou hodnotou mesiaca.

Možnosť iba zobrazovať

Ak len chcete displej dátum s rokom a mesiacom, môžete na dátum (y) jednoducho použiť vlastný formát čísiel „rrrrmm“. To spôsobí, že Excel zobrazí spoločne rok a mesiac, ale nezmení sa príslušný dátum.Autor Dave Bruns


^