Excel

Previesť číslo stĺpca na písmeno

Convert Column Number Letter

Vzorec programu Excel: Previesť číslo stĺpca na písmenoGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na prevod čísla stĺpca na písmeno stĺpca programu Excel (napr. A, B, C atď.) Môžete použiť vzorec založený na funkciách ADDRESS a SUBSTITUTE.V uvedenom príklade vzorec v C5 je:

= SUBSTITUTE ( ADDRESS (1,col_number,4),'1','')
Vysvetlenie

Prvým krokom je zostrojenie adresy, ktorá obsahuje číslo stĺpca. Vykonáme to pomocou funkcie ADDRESS tak, že zadáme 1 pre číslo riadka, číslo stĺpca z B5 a 4 pre argument abs_num (aby sme získali relatívnu referenciu):

 
= SUBSTITUTE ( ADDRESS (1,B5,4),'1','')

S týmito informáciami ADDRESS vráti text „A1“.

ako nájsť súčet stĺpca v programe Excel

Ďalej použijeme SUBSTITUT na odstránenie čísla 1 takto: 
 ADDRESS (1,B5,4)

Vo všetkých prípadoch môžeme sebavedomo hľadať „1“ a nahradiť ho „“, pretože číslo riadku je vo funkcii ADDRESS napevno kódované ako 1.

Autor Dave Bruns


^