Excel

Previesť písmeno stĺpca na číslo

Convert Column Letter Number

Vzorec programu Excel: Previesť písmeno stĺpca na čísloGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na konverziu písmena stĺpca na bežné číslo (napr. 1, 10, 26 atď.) Môžete použiť vzorec založený na funkciách NEPRIAMY a SLOUPCOV.V uvedenom príklade vzorec v C5 je:

argumenty poľa k sumifom majú rozdielnu veľkosť
= COLUMN ( INDIRECT (letter&'1'))
Vysvetlenie

Prvým krokom je zostrojenie štandardného odkazu na štýl „A1“ pomocou písmena stĺpca pridaním „1“ so zreťazením:

 
= COLUMN ( INDIRECT (B5&'1'))

Výsledkom je textový reťazec ako „A1“, ktorý je odovzdaný do funkcie NEPRIAMY.

Ďalej funkcia INDIRECT transformuje text na správnu referenciu v programe Excel a výsledok odovzdá funkcii COLUMN.Nakoniec funkcia COLUMN vyhodnotí referenciu a vráti číslo stĺpca pre referenciu.

ako umiestniť priestor v exceli
Autor Dave Bruns


^