Excel

Klastrovaný stĺpcový graf

Clustered Column Chart

Príklad zoskupeného stĺpcového grafu v Exceli

Klastrovaný stĺpcový graf zobrazuje viac ako jednu sériu údajov v zoskupených zvislých stĺpcoch. Každý rad údajov má rovnaké menovky osí, takže zvislé pruhy sú zoskupené podľa kategórií. Klastrované stĺpce umožňujú priame porovnanie viacerých sérií, ale vizuálne sa rýchlo stanú zložitými. Fungujú najlepšie v situáciách, kde sú dátové body obmedzené.Pros

  • Umožňuje priame porovnanie viacerých radov údajov podľa kategórie
  • Môže ukázať zmenu v priebehu času

Zápory

  • Ťažšie je porovnať jednu sériu naprieč kategóriami
  • Staňte sa vizuálne komplexnými, pretože sa pridávajú kategórie alebo série

Tipy

  • Obmedzte série a kategórie údajov
  • Vyhnite sa všetkým 3D variantom


^