Excel

Klastrovaný barový graf

Clustered Bar Chart

Príklad zoskupeného stĺpcového grafu programu Excel

Klastrovaný stĺpcový graf zobrazuje viac ako jednu sériu údajov v zoskupených horizontálnych stĺpcoch. Každý rad údajov má rovnaké menovky osí, takže vodorovné pruhy sú zoskupené podľa kategórií. Klastrované stĺpce umožňujú priame porovnanie viacerých sérií v danej kategórii, ale pre ľudské oko je ťažšie porovnať rovnaké série údajov v rôznych kategóriách.Rovnako ako klastrované stĺpcové grafy, aj klastrované stĺpcové grafy sa stávajú vizuálne komplexnými, pretože sa zvyšuje počet kategórií alebo radov údajov. Fungujú najlepšie v situáciách, kde sú dátové body obmedzené.

Pros

  • Umožňuje priame porovnanie viacerých radov údajov podľa kategórie
  • Môže ukázať zmenu v priebehu času

Zápory

  • Ťažšie je porovnať jednu sériu naprieč kategóriami
  • Staňte sa vizuálne komplexnými, pretože sa pridávajú kategórie alebo série

Tipy

  • Obmedzte série a kategórie údajov
  • Vyhnite sa všetkým 3D variantom


^