Excel

Skontrolujte zostatok v registri

Check Register Balance

Vzorec programu Excel: Skontrolujte zostatok v registriGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete nastaviť vzorec kontrolného registra, ktorý počíta priebežný zostatok, môžete použiť vzorec založený na jednoduchom sčítaní a odčítaní. V uvedenom príklade vzorec v G6 je:ako zostaviť makro v programe Excel
=balance-debit+credit
Vysvetlenie

Hodnota v G5 je pevne zakódovaná. Vzorec vyberie hodnotu v G5, potom odčíta hodnotu (ak existuje) v E6 a pridá hodnotu (ak existuje) v F6. Keď sú hodnoty kreditu alebo debetu prázdne, správajú sa ako nulové a nemajú žiadny vplyv na výsledok.

Keď sa tento vzorec skopíruje do stĺpca G, bude pokračovať vo výpočte priebežného zostatku v každom riadku.

Zaobchádzanie s prázdnymi hodnotami

Ak chcete, aby sa v stĺpci zostatku nič nezobrazovalo, keď sú stĺpce kreditu a debetu prázdne, môžete použiť funkciu IF s AND a ISBLANK takto:

 
=G5-E6+F6

Tento vzorec vráti an prázdny reťazec (''), ak sú kreditné aj debetné bunky prázdne a vráti bežný zostatok, ak existuje akékoľvek číslo.Poznámka: Toto spracováva iba hodnoty bankového kreditu a debetu na konci tabuľky, nie riadky medzi nimi.

Autor Dave Bruns


^